Energy4Commons ontwerpt, ontwikkelt en voert off-grid landelijke en stedelijke elektrificatieprogramma’s uit met hernieuwbare energie. We stellen onze technische expertise ten dienste van ontwikkelaars, instellingen, consultants en operatoren in alle stadia van de ontwikkeling tot de uitvoering van projecten die de toegang tot elektriciteit verbeteren.

Toegang tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie is fundamenteel voor de welvaart en de ontwikkeling van elke economie. Het maakt deel uit van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling goedgekeurd door de lidstaten van de Verenigde Naties in 2015. Ondanks de recente toename van elektrificatie blijft de toegang tot een modern energiesysteem nog steeds een dringende, reële behoefte voor ongeveer 840 miljoen mensen wereldwijd.
OVER ONS

Onze waarden

Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang tot energie een belangrijke en noodzakelijke stap is in de strijd tegen honger, analfabetisme, genderongelijkheid en ziekten die miljoenen het leven kosten over de hele wereld. Universele toegang tot moderne en duurzame energie draagt bij tot de weerbaarheid van de meest kwetsbaren, in het bijzonder vrouwen en kinderen, aangezien off-gridsystemen bijdragen tot de decentralisering van de energiesystemen en dus tot de socialisering en democratisering van de energie.

Wij denken dat een fundamentele oplossing ligt in het wijzigen van de energiesector van een top-down-benadering naar een bottom-up-benadering. Degenen die onderaan de piramide zitten moeten weerbaar gemaakt worden om de groei van energiesystemen te promoten en de richting ervan te bepalen. In dit nieuwe kader van gedecentraliseerde toegang tot energie, infrastructuur in gemeenschappelijke eigendom en gedecentraliseerde productie van groene energie, moeten energiesystemen werken in het belang van het brede publiek, met een verschuiving van winstbejag naar sociale en milieudoelstellingen zodat energie een ‘gemeenschappelijk goed’ wordt.


Advocacy

Energy4commons ijvert voor toegang tot moderne, betrouwbare en betaalbare energie als een fundamenteel en onvervreemdbaar recht voor iedereen. We ontwikkelen een campagne gericht op de maatschappij en op beleidsmakers; investeerders en alle belanghebbenden in de energie-industrie om een begrip van de urgentie voor de invoering van een efficiënt en geloofwaardige acties om universele toegang tot energie mogelijk te maken voor kwetsbare gemeenschappen.Onze missie

Energy4Commons verbindt er zich toe de kloof tussen degenen die toegang hebben tot elektriciteit en diegenen die geen toegang tot enige betaalbare, betrouwbare en moderne energiebron hebben voor hun dagelijkse leven te helpen dichten. We werken om energie naar de meest kwetsbaren te brengen. We geven breed advies aan openbare en privé-instellingen, gemeenschappen, coöperatieven en niet-gouvernementele organisaties zodat se off-grid-oplossingen kunnen uitvoeren om bij te dragen aan het opschalen van energievoorziening voor meer kwetsbare sectoren, zowel producten als diensten.

* We desing and develop projects ranging from stand-alone systems to mini-grid life systems, including business and financial modeling, site selection, feasibility studies, community engagement, demand assessment, technical system design, fundraising, equipment procurement, construction, commissioning, and operation and maintenance.

* We helpen beheerders van mini-grids om hun aandeel te vergroten en geven zakelijke, technische en financiële adviezen voor kleine producenten.

* We begeleiden nieuwe business models voor micro- en minigrid-modellen, voeren haalbaarheidsstudies uit voor financiële schema’s en zoeken steun programma’s.

* We provide our technical knowledge to design efficiency and saving energy programs in order to insure an optimal level of energy consumption.

Visie

Energy4commons is een onafhankelijke organisatie die ernaar streeft iedereen toegang te geven tot energie zoals beschreven in het raamakkoord 2030. We doen dit door bij te dragen aan het overbruggen van de sociaal economische kloof tussen het Noorden en het Zuiden en door deze gemeenschappen veerkrachtiger, onafhankelijker en productiever te helpen maken.

Energy4commons is a civic and independent organization striving to help realise the 7th Sustainable Development Goal of achieving universal access to energy by 2030. By doing so, we contribute to narrowing the socioeconomic gap between the global north and the global south, as well as helping communities to become more resilient, self-sufficient and productive.

Domeinen van activiteit

● Off-grid energiesystemen: kit hybride krachtcentrales, mini-grids
● Territoriale energieplanning
● Hernieuwbare energiesystemen
● Watervoorziening en irrigatiesystemen
● Infrastructuur voor plattelandselektrificatie
● Het maximaliseren van de waarde van productief elektriciteitsgebruik
● Energy efficiency programs

 Services

  • Territorial planning studies

  • Dimensioning and technical design of structures

  • Harmonization of regulatory and institutional mechanisms

  • Project management, site monitoring, assistance with receiving operations and commissioning

  • Technico-economic engineering

  • Demand analysis and socio-economic studies

  • Training, monitoring and monitoring mediation

  • Socioeconomic and environmental impact studies

  • Efficiency and saving energy planning

STEUN ONS

 VRIJWILLIGERSWERK
Ben je geïnteresseerd om mee te werken met Energy4Commons? We zoeken altijd enthousiaste vrijwilligers met heel verschillende vaardigheden om ons te helpen bij het uitbouwen van onze organisatie. Als je graag zou meewerken of als e nog vragen hebt, neem dan contact op met: info@energy4commons.org

CONTACT US

Rue Fritz Toussaint 8 1050 Bruxelles Belgique

info@energy4commons.org

Your message has been sent, Thank you very much!